Wanneer je werkt in een bedrijfstak waar functies voor komen zoals bouwvakker, vrachtwagenchauffeur, musicus of machinewerker, dan is er gerede kans dat er risico’s bestaan op een te hoog geluidsniveau. Als preventiemedewerker dien je deze functies binnen het bedrijf of instelling te herkennen. Binnen de risico inventarisatie en evaluatie in het kader van de Arbo dienen ze in ieder geval geidentificeerd te zijn en de juiste maatregelen dienen genomen te zijn.

Door een te hoog geluidsniveau op het werk kan het gehoor van een medewerker blijvend beschadigd worden. Het kan leiden tot lawaaislechthorendheid, een gehoorbeschadiging die niet meer geneest. Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen. Om de werknemers binnen het bedrijf of instelling te beschermen tegen lawaaislechthorendheid dienen werkgevers de plaatsen en werkzaamheden waar dit van toepassing is te inventariseren en maatregelen te treffen.

Geluid ontstaat door snelle luchtdrukverschillen, waarbij wanneer ze erg groot zijn er schade in het oor kan optreden. Blootstelling aan een grote geluidsdosis zal leiden tot tijdelijke gehoor-vermindering, oorsuizen of het waarnemen van een pieptoon. Bij incidentele blootstelling zal het gehoor zich waarschijnlijk herstellen, bij geregelde blootstelling aan een grote dosis ontstaat een blijvende gehoorschade. Deze schade ontstaat meestal geleidelijk, maar kan ook acuut optreden. Signalen dat personen schade ondervinden is wanneer ze harder gaan praten, geen hoge tonen meer waarnemen, moeite hebben met telefoneren of fluit-, piep- of bromtonen horen. Bij een geleidelijk optredende gehoorschade is het vaak de omgeving die de schade waarneemt. Veel geluid vergroot niet alleen de kans op gehoorschade maar kan soms ook leiden tot verhoogde bloeddruk, het optreden van stress, concentratiestoornissen en vermoeidheid.

In de E-learning Preventiemedewerker wordt uitgebreid in gegaan op het belang van identificatie en het nemen van maatregelen bij een te hoog geluidsniveau.