Cijfers van ongevallen wijzen erop dat onderhoudswerkzaamheden relatief veel ongevallen met zich meebrengen. Onderhoud is geen routine en wordt nogal eens uitgevoerd door derden. Hierdoor moet er extra zorgvuldig worden nagedacht over de risico’s en de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn voor een gezonde en veilige uitvoering van de werkzaamheden. Het is een goede praktijk deze afspraken vast te leggen in een zogenaamde (veilig)werkvergunning.

Wat is een werkvergunning?

Een werkvergunning is in hoofdzaak een communicatiemiddel tussen de verschillende partijen die de werkzaamheden uitvoeren. Er worden afspraken in vastgelegd om het werk ‘gezond en veilig’ te kunnen uitvoeren. Een werkvergunning moet ten minste aandacht besteden aan:

  • Een omschrijving van de werkzaamheden en gereedschappen (aanvrager vergunning).
  • De veiligheidsmaatregelen te nemen door de operationele afdeling (verstrekker vergunning).
  • De veiligheidsmaatregelen te nemen door degenen die het werk uitvoeren (houder vergunning).
  • De bekrachtiging van de vergunning door betrokken partijen door middel van een handtekening.

Waarom is een werkvergunning belangrijk?

De werkzaamheden die vergezeld gaan van een werkvergunning zijn veelal niet-routinematige handelingen, zoals onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Dit levert gevaren op die per klus en zelfs per dag kunnen verschillen. Een werkgever moet bij dergelijke klussen deze gevaren beschouwen en telkens passende maatregelen treffen om deze gevaren zo goed als mogelijk weg te nemen. Dit zodat er voor de uitvoerenden, vaak personeel van een andere werkgever, een gezonde en ook veilige werkomgeving ontstaat.

Lees verder in editie 9 van CLM

Op zoek naar een E-learning Cursus Preventiemedewerker?