Als preventiemedewerker weet je dat goed beheer van gezondheidsrisico’s ook over teamwork gaat. Praten met het personeel en ze betrekken bij het oplossen van problemen en aanmoedigen melding van onveilige situaties directe melden. Als preventiemedewerker gebruik je dus de kennis en vaardigheden binnen het bedrijf; vraag je werknemers, hun vertegenwoordigers
en leden van de OR naar hun mening en ideeën. Jouw kennis combineer je dus met de kennis binnen de organisatie en ook dat hoort bij je opleiding tot preventiemedewerker: het benutten van kennis van anderen.

Juist ook bij veranderingen binnen de organisatie kunnen zich onveilige situaties gaan voordoen. Het arbobeleid dient betrokken te worden bij wijzigingen en zal wellicht moeten wijzigen. Vertel het personeel over eventuele veranderingen in persoonlijke gesprekken, via posters en memo’s. Houd er rekening mee dat werknemers mogelijk moeten worden bijgeschoold na eventuele wijzigingen. Ook jij als preventiemedewerker moet eventueel bijgeschoold te worden.

Om deze aanpak te laten werken, moet er commitment zijn bij de top van uw organisatie om tot een aangepast arbobeleid te komen. Dit moet tot uiting komen in een duidelijk beleid voor gezondheid en veiligheid dat al uw activiteiten op een praktische manier beïnvloedt.

Het moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is, en de regelingen voor het identificeren van gevaren, het beoordelen van risico’s en het beheersen ervan. Managers moeten hun betrokkenheid bij andere leden van het personeelsbestand tonen en de drijvende kracht zijn achter het maken van verbeteringen. Als u niet gemotiveerd bent, zal de rest van het personeel dat ook niet zijn. De manager is de sleutel tot wat wel of niet gebeurt om de gezondheid op het werk te verbeteren.

Heeft jullie bedrijf al een preventiemedewerker aangesteld? Schrijf je nu in voor de E-learning cursus Preventiemedewerker