Een preventiemedewerker speelt een cruciale rol binnen een organisatie door zich in te zetten voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Hij of zij identificeert risico’s op de werkvloer, adviseert over preventieve maatregelen en draagt bij aan de implementatie van het arbobeleid. Deze functie is essentieel voor het creëren van een veilige werkomgeving, wat leidt tot minder werkgerelateerde ongevallen en ziekteverzuim, en daarmee een positieve impact heeft op de algehele productiviteit en werktevredenheid.

Wordt een preventiemedewerker:

Cursus Preventiemedewerker – Home