InspectieSZW wordt weer gewoon (Nederlandse) Arbeidsinspectie

We zijn het eigenlijk altijd blijven gebruiken: Arbeidsinspectie. Maar nu wordt het officieel: de Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. De komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority, en het feit dat de naam...

De preventiemedewerker: effecten van te veel geluid herkennen

Wanneer je werkt in een bedrijfstak waar functies voor komen zoals bouwvakker, vrachtwagenchauffeur, musicus of machinewerker, dan is er gerede kans dat er risico’s bestaan op een te hoog geluidsniveau. Als preventiemedewerker dien je deze functies binnen het bedrijf...

De preventieadviseur in Nederland en België verschillen van elkaar

De preventieadviseur verstrekt advies, opvang en hulp aan personen binnen het bedrijf of instelling. Hij wordt bij voorkeur in deze laatste taak bijgestaan door één of meerdere vertrouwenspersonen. Preventieadviseurs ergonomie geven advies over het aanpassen van de...

E-learning voor Certificaat Preventiemedewerker

De functie van Preventiemedewerker is in Nederland redelijk onbekend, terwijl, volgens de wet, ieder bedrijf of instelling ten minste één preventiemedewerker in dienst moet hebben. De werkgever mag de preventietaken bij minder dan 25 werknemers ook zelf uitvoeren,...